06.07.2015.
Image

  Oddział Chirurgiczny

                                                                          " lecz się bezpiecznie"

    Telefony:

Sekretariat:    Odcinek A       - (52) 3709197, fax (52) 3709196 
   Odcinek B       - (52) 3709305
 Pielęgniarki:  Odcinek A       - (52) 3709200
   Odcinek B      - (52) 3709306
 Lekarze:  Ordynator        - (52) 3709195
   Pokój lekarski
- (52) 3709198
 Pracownia endoskopowa    - (52) 3709194

  PERSONEL 

Oddział dysponuje doświadczonym i pełnym zaangażowania zespołem lekarskim i pielęgniarskim.

Lekarze pracujący na oddziale: 

 • Kierownik - dr n.med. Stanisław Prywiński
  • Z-ca Kierownika - dr J.Gradzewicz
  • dr L.Piotrowski - specjalista chirurg
  • dr T.Kontny -specjalista chirurg
  • dr T.Paradowski - specjalista chirurg
  • dr M.Ellerik-Czerwińska - specjalista chirurg
  • dr E.Buszko-Sikora - chirurg
  • dr P.Piwowar - specjalista chirurg
  • dr R.Wardziński - mł.asystent
  • dr W.Jaraczewski - mł.asystent
  • dr A.Molski - mł.asystent

Pielęgniarka koordynująca - mgr Danuta Polińska

  O ODDZIALE 

  Oddział Chirurgiczny Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w 2010 roku obchodził 50-lecie funkcjonowania. Pierwszym ordynatorem i założycielem oddziału był dr Bogumił Suszko. Po Jego śmierci w 1977 roku ordynatorem oddziału został dr Zbigniew Kowiański.

Od października 2012 roku zespołem kieruje dr n.med. Stanisław Prywiński

Obecnie Oddział Chirurgiczny dysponuje 10 salami dla chorych, które znajdują się na dwóch wyodrębnionych odcinkach. Lekarze Oddziału Chirurgicznego leczą rocznie ok. 3000 – 3200 pacjentów i wykonują ponad 1500 operacji.

 

  ZAKRES USŁUG 

 • chirurgia onkologiczna: leczenie operacyjne nowotworów jelita grubego, cienkiego; guzów trzustki i żołądka,

 • chirurgia dróg żółciowych w tym resekcja pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną, operacje naprawcze dróg żółciowych po operacyjnych uszkodzeniach,

 • operacje plastyczne przepuklin brzusznych, pępkowych, udowych i pachwinowych z użyciem siatek syntetycznych,

 • leczenie operacyjne refluksu żołądkowo - przełykowego metodą laparoskopową

 • operacje żylaków odbytu,

 • operacje szczeliny, zatoki włosowej, przetoki okołoodbytniczej,

 • leczenie stopy cukrzycowej i niewydolności krążenia obwodowego zarówno w miażdżycy naczyń tętniczych jak i cukrzycy,

 • chirurgia tarczycy,

 • operacje żylaków kończyn dolnych,

 • operacje tzw. przypadków ostrych, zwłaszcza w ostrym zapaleniu trzustki, ale także w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego, uwięźnięciu przepukliny itp.

 • ponieważ na terenie szpitala funkcjonuje Stacja Dializ wykonujemy zespolenia tętniczo- żylne (przetoki t-ż) na potrzeby dializoterapii.

Wszystkie zabiegi operacyjne odbywają się w pomieszczeniach klimatyzowanego Bloku Operacyjnego z użyciem nowoczesnego sprzętu specjalistycznego zmniejszającego znacznie ryzyko powikłań pooperacyjnych wczesnych jak i późnych. Chorzy objęci są pełną profilaktyką przeciwzakrzepową i przeciwzatorową, a zniesienie bólu pooperacyjnego odbywa się zgodnie z programem „Szpital bez bólu„ certyfikowanym w X. 2010 r. przez polskie Towarzystwo Badania Bólu, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Z uwagi na rozległość niektórych metod operacyjnych w szczególności w przypadku leczenia choroby nowotworowej wymagających utrzymania u pacjenta stanu śpiączki farmakologicznej pacjent w trybie planowym zostaje przekazany do Oddziału Intensywnej Terapii, co umożliwia stałą kontrolę funkcji życiowych oraz monitorowania pooperacyjnego przez zespół anestezjologiczno-chirurgiczny.

Ponieważ oferujemy naszym pacjentom kompleksową opiekę współpracujemy z Odziałem Chemioterapii Centrum Onkologii w Bydgoszczy oraz ze Szpitalem Zakaźnym w Bydgoszczy.

Suma tych działań i możliwości znacznie zmniejsza ilość powikłań pooperacyjnych a wraz z kompetentnym i zaangażowanym zespołem daje pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i w efekcie prowadzi do powodzenia w procesie diagnozowania i leczenia.

Przyjmujemy pacjentów z całej Polski. 

  KOMPLEKSOWA OPIEKA 

Dzięki wprowadzonemu modelowi kompleksowej opieki nad pacjentem oferujemy:

 1. pełną diagnostykę endoskopową: w tym wykonywanie bardzo skomplikowanych zabiegów endoskopowych dróg zólciowych ( ECPW/ERCP - kontrola dróg żółciowych, usuwanie kamieni z głównej drogi żółciowej, protezowanie dróg żółciowych w przebiegu żółtaczki, usuwanie złogów z dróg trzustkowych, protezowanie dróg trzustkowych, drenaż endoskopowy torbieli trzustki z zastosowaniem drenu tzw. „double pig tail”( dawna operacja metodą Jurasza), opaskowanie żylaków przełyku w przebiegu marskości wąroby, kolonoskopia z moziwoscią usunięcia polipów ( polipektomia), kolonoskopia z biopsją, rektoskopia, gastroskopia diagnostyczna z możliwoscią testu ureazowego na H. Pylori, lub pobrania materiału do badania mikroskopowego, tamowania krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego, usuwanie ciał obcych z żołądka i XIIcy; PEG – gastrostomia odżywcza endoskopowa w leczeniu pacjentów dotkniętych zaburzeniami połykania po udarach mózgu, w przebiegu zespołów otępiennych, w SLA – stwardnieniu zanikowym bocznym itd.

 2. pacjentom obciążonym chorobami przewlekłymi np. cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym, po zawałach serca, udarach mózgu, z miażdżycą uogólnioną, niewydolnością nerek, otyłością itp. pełną profesjonalną opiekę przed i pooperacyjną z możliwością konsultacji specjalistycznych w dziedzinie: kardiologii, nefrologii, neurologii, psychiatrii, endokrynologii, okulistyki, laryngologii, urologii.

 3. całodobowe laboratorium analityczne, które pozwala na wykonywanie badań przez całą dobę, oraz punkt krwiolecznictwa, który w razie potrzeby zapewni składniki krwi potrzebne do leczenia.

 4. Pracownię Tomografii Komputerowej wykorzystującą obecnie sprzęt najlepszej klasy, który pozwala na szybką diagnostykę i stanowi podporę do postawienia prawidłowej diagnozy.

 5. Poradnię Chirurgiczną gdzie pacjenci pooperacyjni po wyjściu ze szpitala są pod stałą opieką lekarza chirurga, aż do uzyskania sprawności.

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I DYDAKTYCZNA

Oddział Chirurgiczny posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia na prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii

Oddział prowadzi także staże podyplomowe w zakresie chirurgii dla absolwentów Collegium Medicum oraz praktyki studenckie dla studentów uczelni medycznych. Prowadzimy również edukację z chirurgii w ramach programów innych specjalizacji

Realizujemy programy naukowe krajowe oraz europejskie. Pracownicy Oddziału czynnie uczestniczą w konferencjach naukowych, są koordynatorami ds zakażeń szpitalnych i krwiodawstwa.