05.07.2015.
Image
 
Poradnia Stomatologiczna dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski
 

W Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski, która funkcjonuje  w tutejszym szpitalu od listopada 1999 r. pracuje zespół składający się z następujących osób:

·          lekarz stomatolog Mariusz Sadurski - I° specjalizacji ze stomatologii ogólnej, staż pracy zawodowej 20 lat.

W trakcie pracy zawodowej pełnił funkcje lekarza stomatologa min. w:

            - Dom Dziecka w Kijaszkowie woj. wielkopolskie;

- Dom Pomocy Społecznej dla Kobiet (osoby upośledzone umysłowo) w Chlebowie woj. wielkopolskie;

- Dom Pomocy Społecznej dla mężczyzn (osoby upośledzone umysłowo) w Dębnie woj. wielkopolskie;

Obowiązki lekarza stomatologa w tutejszej poradni pełni od momentu jej powstania, czynnie uczestnicząc w organizacji poradni.

Pielęgniarka dyplomowana Marzanna Gradzewicz pełni obowiązki pielęgniarki koordynującej oraz czynnej asysty przy zabiegach. Staż pracy zawodowej 25 lat.

    Zabezpieczenie ciągłości pracy podczas znieczuleń ogólnych i sedacji realizuje zespół anestezjologiczny każdorazowo wydzielany z zasobów Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

    Oprócz zabiegów terapeutycznych wykonywanych w tutejszej poradni poradzimy zajęcia edukacyjne dla opiekunów rodziców pacjentów. Prowadzimy okresowe przeglądy uzębienia w Ośrodkach Opiekuńczych.

Poradnia mieści się w nowym budynku Centrum Małoinwazyjnych Technik Medycznych - I piętro (wejście od ulicy Mjr Hubala-Dobrzańskiego). Rejestracja telefoniczna pod nr tel. (052 37-09-341).