Akredyt miniCertyfikat Akredytacyjny

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia

Walka z koronawirusem

Prośba o wsparcie Szpitala

Podziękowania

dla Darczyńców

wsm bydgoszcz wsparcie small

 

Szanowni Państwo!

Prosimy, jeżeli to możliwe, o wsparcie Szpitala w zakresie zapotrzebowania na środki do walki z koronawirusem. można również przekazywać wpłaty na wskazane konto bankowe. Każda pomoc będzie dla nas nieoceniona. Jednocześnie jeszcze raz dziękujemy za już okazaną pomoc wszystkim Darczyńcom. Każdego dnia jesteśmy zaskakiwani ilością osób zaangażowanych w jej organizację.

Dziękujemy!
... Tutaj znajduje się lista Darczyńców ...

----------------------------------------------------------

wsm bdg poloznictwo

 

Szanowni Państwo! Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. przywrócone zostają w Oddziale Położnictwa porody rodzinne z osobą towarzyszącą na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora Naczelnego Szpitala. Pacjentki oraz osoby towarzyszące prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

I. Zasady uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym (proszę nacisnąć, aby pobrać dokument -> ZASADY):

 • W porodzie rodzinnym rodzącej może towarzyszyć jedna osoba, zamieszkująca razem z pacjentką.
 • Osoby planujące poród rodzinny powinny na co najmniej 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakty z osobami obcymi, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.
 • Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa (nie może mieć cech infekcji górnych dróg oddechowych), nie może być objęta kwarantanną/ izolacją oraz w ciągu 14 dni nie miała kontaktu z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID19.
 • Rodząca oraz osoba towarzysząca podlegają wstępnej kwalifikacji do porodu rodzinnego w PGIP (ocena sytuacji położniczej oraz zaawansowania porodu – regularna czynność skurczowa lub aktywna faza porodu (rozwarcie 4-5 cm), pomiar temperatury ciała oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej kwalifikującej osobę towarzyszącą do porodu rodzinnego).
 • Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje położna i lekarz po analizie ankiety epidemiologicznej oraz ocenie sytuacji położniczej.
 • Osoba towarzysząca po zakwalifikowaniu do porodu rodzinnego zobowiązana jest do zmiany odzieży w PGIP na niejałowy, jednorazowy strój ochronny np. kombinezon, fartuch, komplet chirurgiczny oraz maseczkę ochronną zakupioną we własnym zakresie.
 • Własną odzież wierzchnią osoba towarzysząca zobowiązana jest spakować do podręcznej torby, którą zabiera ze sobą.
 • Osoba towarzysząca zobowiązana jest nosić odzież ochronną przez cały pobyt na Oddziale.
 • Osoba towarzysząca w trakcie porodu nie może opuszczać sali porodowej. Opuszczenie sali porodowej możliwe tylko po uzgodnieniu z położną prowadzącą poród.
 • Osoba towarzysząca powinna zachowywać bezpieczny dystans wobec innych osób.
 • Po porodzie fizjologicznym osoba towarzysząca pozostaje na sali porodowej wraz z pacjentką do momentu przekazania jej na oddział położniczy (przez 2 godziny). Po tym czasie osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia oddziału oraz Szpitala.
 • W przypadku nagłego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca, po uprzedniej zgodzie rodzącej, ma możliwość kangurowania noworodka w miejscu do tego wyznaczonym.
 • W przypadku elektywnego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca może przebywać wraz z ciężarną od momentu przyjęcia na sale porodową do momentu przekazana pacjentki na blok operacyjny. Kangurowanie noworodka przebiega bez zmian. Osoba towarzysząca nie może przebywać na sali pooperacyjnej. Po zakończeniu kangurowania noworodka obowiązana jest opuścić Szpital.
 • Obowiązuje zakaz odwiedzin na terenie Szpitala.

Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania zasad ustalonych przez Szpital.

W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zostanie poproszona o opuszczenie Szpitala.

 

II. Ankieta wstępnej kwalifikacji osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym - proszę nacisnąć -> ANKIETA

III. Stanowisko Konsultantów Krajowych w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce - proszę nacisnąć -> DOKUMENT

IV. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

- Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć - 52 3709233

- Sekretariat Bloku Porodowego / Oddziału Położnictwa - 52 3709213

- Dyżurka Położnych - 52 3709211

----------------------------------------------------------
 INFORMACJA W ZAKRESIE OBECNEGO FUNKCJONOWANIA SZPITALA:

Informujemy, że z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 Dyrekcja Szpitala wprowadziła następujące zmiany organizacyjne od dnia 16 marca 2020 r. :

- całkowity zakaz odwiedzin pacjentów

----------------------------------------------------------
Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych:
- Ogólna Izba Przyjęć: 52 370 91 80, 52 370 91 81
- Anestezjologia i Intensywna Terapia: 52 370 92 62
- Chirurgia i Żywienie Kliniczne: 52 370 91 97
- Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć: 52 370 92 33
- Położnictwo: 52 370 92 13
- Ginekologia: 52 370 92 73
- Patologia Ciąży: 52 370 92 42
- Kardiologia: 52 370 93 00
- Choroby Wewnętrzne i Hepatologia: 52 370 93 24
- Neurologia: 52 370 92 95
- Noworodki i Intensywna Terapia: 52 370 92 13
- Centrum Rehabilitacji: 52 370 93 11
- Okulistyka: 52 370 93 35 lub 52 370 93 07

----------------------------------------------------------

Harmonogram pracy poradni znajduje się tutaj - proszę nacisnąć

----------------------------------------------------------

Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma dyżur w tym samym zakresie w dni powszednie w godzinach od: 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w niedzielę i święta przez całą dobę pod numerem telefonu: 695 283 999.

----------------------------------------------------------

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: 52 370 93 61
Zakład Diagnostyki Obrazowej: 52 370 93 50
Zakład Gastroskopii Gastroenterologicznej: 52 370 93 35
Zakład Fizjoterapii: 52 370 93 55
Zakład Patomorfologii: 52 370 93 72

- od 13.03.2020 r. wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych oraz osób postronnych na teren Szpitala;

- osoby odbierające pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie opuścić szpitala są zobowiązani do stosowania się do instrukcji zatrudnionego personelu.

 

 

wsm oip zewn

 

Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

świadczy usługi medyczne zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów,

zapewniając im i osobom odwiedzającym przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu.

 

„Leczymy na najwyższym poziomie, bezpiecznie i z sercem”.

 

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. 

Program badań prenatalnych

Jesteśmy jedną z niewielu placówek w regionie, wykonujących badania prenatalne u kobiet w ciąży.

Szkoła rodzenia

Zapraszamy Rodziców do Szkoły Rodzenia przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim.

Program leczenia pompami insulinowymi kobiet w ciąży.

Ciężarnym z cukrzycą bezpłatnie wypożyczamy pompy insulinowe!

Początek strony