I. Zasady uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym (proszę nacisnąć, aby pobrać dokument -> ZASADY):

 • W porodzie rodzinnym rodzącej może towarzyszyć jedna osoba, zamieszkująca razem z pacjentką.
 • Osoby planujące poród rodzinny powinny na co najmniej 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakty z osobami obcymi, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.
 • Osoba towarzysząca w dniu porodu musi być zdrowa (nie może mieć cech infekcji górnych dróg oddechowych), nie może być objęta kwarantanną/ izolacją oraz w ciągu 14 dni nie miała kontaktu z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID19.
 • Rodząca oraz osoba towarzysząca podlegają wstępnej kwalifikacji do porodu rodzinnego w PGIP (ocena sytuacji położniczej oraz zaawansowania porodu – regularna czynność skurczowa lub aktywna faza porodu (rozwarcie 4-5 cm), pomiar temperatury ciała oraz wypełnienie ankiety epidemiologicznej kwalifikującej osobę towarzyszącą do porodu rodzinnego).
 • Decyzję o możliwości porodu rodzinnego podejmuje położna i lekarz po analizie ankiety epidemiologicznej oraz ocenie sytuacji położniczej.
 • Osoba towarzysząca po zakwalifikowaniu do porodu rodzinnego zobowiązana jest do zmiany odzieży w Ginekologiczno-Położniczej Izbie Przyjęć oraz założenia środków ochrony osobistej, jednorazowego fartucha oraz maseczki ochronnej.
 • Własną odzież wierzchnią osoba towarzysząca zobowiązana jest spakować do podręcznej torby, którą zabiera ze sobą.
 • Osoba towarzysząca zobowiązana jest nosić odzież ochronną przez cały pobyt na Oddziale.
 • Osoba towarzysząca w trakcie porodu nie może opuszczać sali porodowej. Opuszczenie sali porodowej możliwe tylko po uzgodnieniu z położną prowadzącą poród.
 • Osoba towarzysząca powinna zachowywać bezpieczny dystans wobec innych osób.
 • Po porodzie fizjologicznym osoba towarzysząca pozostaje na sali porodowej wraz z pacjentką do momentu przekazania jej na oddział położniczy (przez 2 godziny). Po tym czasie osoba towarzysząca zobowiązana jest do opuszczenia oddziału oraz Szpitala.
 • W przypadku nagłego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca, po uprzedniej zgodzie rodzącej, ma możliwość kangurowania noworodka w miejscu do tego wyznaczonym.
 • W przypadku elektywnego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca może przebywać wraz z ciężarną od momentu przyjęcia na sale porodową do momentu przekazana pacjentki na blok operacyjny. Kangurowanie noworodka przebiega bez zmian. Osoba towarzysząca nie może przebywać na sali pooperacyjnej. Po zakończeniu kangurowania noworodka obowiązana jest opuścić Szpital.
 • Obowiązuje zakaz odwiedzin na terenie Szpitala.

Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania zasad ustalonych przez Szpital.

W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zostanie poproszona o opuszczenie Szpitala.

II. Ankieta wstępnej kwalifikacji osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym - proszę nacisnąć -> ANKIETA

III. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

- Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć - 52 3709233

- Sekretariat Bloku Porodowego / Oddziału Położnictwa - 52 3709213

- Dyżurka Położnych - 52 3709211

Początek strony