Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

    Telefony:

Sekretariat 52 37 09 262
 Kierownik Oddziału 52 37 09 260
Gabinet lekarski 52 37 09 261
Pielęgniarka koordynująca 52 37 09 351
Dyżurka pielęgniarek 52 37 09 263
Pracownia endoskopowa 52 37 09 503

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Personel

piel

Kierownik Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dr Fouad Abbas

 

piel

Pielęgniarka koordynująca mgr Arleta Krzemkowska

Działalność kliniczna

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jako samodzielna jednostka  powstała w 1969 roku. Od tego czasu oddział wielokrotnie ulegał modernizacji w celu przystosowania go do najwyższych standardów leczenia. Obecnie oddział dysponuje sześcioma stanowiskami intensywnej terapii, wyposażonymi w nowoczesny sprzęt specjalistyczny. Personel zapewnia terapie krytycznie chorych z użyciem nowoczesnych technik monitorowania oraz takich terapii jak między innymi respiratoroterapia czy terapia nerkozastępcza. Rocznie w oddziale leczonych jest około 300 pacjentów. 

W Szpitalu wykonywanych jest ponad 5,5 tys. znieczuleń, w tym znieczuleń do porodów, zabiegów operacyjnych czy diagnostycznych. Znieczulenia wykonujemy także w przyszpitalnej Poradni Stomatologicznej u pacjentów o głębokim upośledzeniu umysłowym. 

W naszej pracy szczególny nacisk kładziemy na terapię bólu – Szpital otrzymał certyfikat programu „Szpital bez bólu”. 

W trosce o wysoki poziom świadczonych usług prowadzimy systematyczne szkolenia wewnętrzne, wykłady, warsztaty z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Personel uczestniczy w sympozjach krajowych i zagranicznych oraz kursach doskonalących, dzięki czemu nieustannie poszerza swoją wiedzę i umiejętności. 

Przygotowanie do zabiegu operacyjnego i znieczulenie

 Pierwsze spotkanie pacjenta z anestezjologiem następuje na dzień przed planowanym zabiegiem. W trakcie wizyty, na podstawie wywiadu, badań diagnostycznych i laboratoryjnych, anestezjolog ocenia ewentualne ryzyko znieczulenia podczas operacji. Zostaje równocześnie omówiony sposób znieczulenia do danego zabiegu, jak również zakres leczenia bólu pooperacyjnego.

  Podczas operacji nad bezpieczeństwem chorego czuwa doświadczony lekarz anestezjolog i pielęgniarka anestezjologiczna. Właściwy nadzór nad chorym umożliwiają nowoczesne systemy monitorujące podstawowe funkcje życiowe. W przypadku rozległych zabiegów oraz zaburzeń w funkcjonowaniu układu oddechowego i krążenia, opieka w pierwszych dobach pooperacyjnych sprawowana jest w Oddziale Intensywnej Terapii. 

Praca w Oddziale

W Oddziale Intensywnej Terapii dyżurują doświadczeni lekarze anestezjolodzy oraz pielęgniarki w większości po specjalizacji  w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i  intensywnej opieki.

W stanach zagrożenia życia stosowane są nowoczesne techniki medyczne, w tym:

 • wentylacja mechaniczna z zastosowaniem różnych technik oddechowych,
 • farmakologiczne wspomaganie krążenia z użyciem katecholamin,
 • hemofiltracja, hemodiafiltracja.

W oddziale prowadzimy:

 • intensywną diagnostykę i terapię chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia,
 • działania resuscytacyjne w ostrych stanach zagrożenia życia,
 • monitorowanie funkcji życiowych przy pomocy nowoczesnej aparatury,
 • zabezpieczenie dostępu do układu żylnego - wkłucie centralne,
 • ocenę wydolności oddechowej i udrażnianie dróg oddechowych,
 • hemodializę i hemodiafiltrację w ostrej niewydolności nerek,
 • żywienie do i pozajelitowe chorych,
 • leczenie ciężko chorych we wszystkich jednostkach szpitala, szczególnie w zakresie konsultacji specjalistycznych,
 • terapię ostrych stanów zagrożenia życia - wstrząs, stan astmatyczny, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, stany drgawkowe, zaburzenia rytmu serca,
 • program "Szpital bez bólu".

Postępy leczenia oceniane są za pomocą systemów monitorujących najważniejsze parametry fizjologiczne:

 • wymianę gazową w płucach (pulsoksymetria, kapnografia),
 • parametry hemodynamiki,
 • diurezę.

Diagnostykę i leczenie ułatwia dostęp do najnowszych technik obrazowania, w tym ultrasonografii doplerowskiej i tomografii komputerowej.

Galeria zdjęć

 

Początek strony