Blok Operacyjny

Kierownik lek. Lech Piotrowski

Pielęgniarka koordynująca mgr Alicja Mikołajewska

Początek strony