Dyrektor Naczelny -  Anna Lewandowska

 

 

p.o. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych - dr n. med. Jerzy Maciejewski

 

 p.o. Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji -  Leszek Bronka

 

p.o. Główny Księgowy - Katarzyna Malak

 

Naczelna Pielęgniarka - Grażyna Wenda

Początek strony