Bydgoszcz,  28 sierpnia  2017 roku       

KON-8/2017

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Dotyczy konkursu nr KON-8/2017 na udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne,  prowadzonego

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Działając na podstawie pkt VI. ogłoszenia o konkursie,  udzielający zamówienie przedłuża termin składania ofert do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie na 1 września 2017 r. na  godz. 10:00

oraz termin ogłoszenia rozstrzygnięcia ulega zmianie na najpóźniej w dniu  4 września 2017 r.

                                                             

                                                                                                                                                                         Dyrektor         

Początek strony