Bydgoszcz,  9 lutego 2018 roku       

KON-2/2018

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Dotyczy konkursu nr KON-2/2018 na udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne,  prowadzonego

na podstawie art.26  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Działając na podstawie pkt VI. ogłoszenia o konkursie,  

udzielający zamówienie przedłuża termin składania ofert do dnia 13 lutego 2018 r.  

Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie na 14 lutego 2018 r. na  godz. 12:00

oraz termin ogłoszenia rozstrzygnięcia ulega zmianie na najpóźniej w dniu  28 lutego 2018 r.

                                                            


                                                     

                                                                                                                                                                         Dyrektor         

Początek strony