Oddział Neurologii

Telefony:

Sekretariat 52 37 09 295
Gabinet lekarski 52 37 09 313
Dyżurka pielęgniarek 52 37 09 306

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Personel

dr

Kierownik lek. Anna Pierścińska - specjalista neurolog

 

p.o. pielęgniarka koordynująca mgr Anna Szczęch

 Lekarze:

Lek. Joanna Janikowska – Woś - zastępca Kierownika Oddziału - specjalista neurolog

Lek. Joanna Szefke - specjalista neurolog

 

O Oddziale

Oddział Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. E. Warmińskiego obejmuje opieką pacjentów z chorobami układu nerwowego i specjalizuje się w:

  • diagnostyce i leczeniu chorób pozapiramidowych (choroba Parkinsona, spastyczność o różnej etiologii, dystonie ogniskowe); ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania toksyny botulinowej;
  • diagnostyce i leczeniu chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane);
  • diagnostyce i leczeniu zaburzeń krążenia mózgowego obejmującego poza centralnym układem nerwowym diagnostykę chorób narządu przedsionkowego (kompleksowa diagnostyka neurootolaryngologiczna);
  • diagnostyce i leczeniu bólów głowy z uwzględnieniem zastosowania toksyny botulinowej w migrenie przewlekłej.

Oddział Neurologii

Wysoko wykwalifikowany personel zapewnia należną opiekę naszym pacjentom. W Oddziale Neurologii dzięki zaangażowaniu całego personelu panuje miła i ciepła atmosfera.

Oddział Neurologii 18 pacjentów

  • Sala do rehabilitacji neurologicznej 1
  • Sale chorych 6
  • Sala Intensywnego Nadzoru Neurologicznego 1

 

Lekarze zatrudnieni w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim zapewniają kompleksową diagnostykę i leczenie pacjentów w ramach hospitalizacji i w Przyszpitalnej Poradni Neurologicznej. Na Oddziale Neurologii znajduje się pracownia EEG z Videometrią i EMG.

Osiągnięcia

OSIĄGNIĘCIA

Uzyskaliśmy w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLCARD w listopadzie 2013 r. System Rehabilitacji Ruchowej w Rzeczywistości Wirtualnej SeeMe jako jedyni w Województwie Kujawsko-Pomorskim, a jedni z 15 ośrodków w Polsce.

Działalność naukowa i dydaktyczna

 Przeprowadziliśmy w dniu 30-08-2013 r. Warsztaty Szkoleniowo-Naukowe poświęcone diagnostyce i leczeniu chorób układu. Warsztaty składały się z dwóch części:

  • pierwsza część interdyscyplinarna poświęcona była diagnostyce i kwalifikacji do leczenia zachowawczego prowadzona przez specjalistę neurologa prof. dr hab. Jarosława Sławka i dotycząca standardów kwalifikacyjnych do leczenia operacyjnego, przedstawiona przez specjalistę neurochirurga prof. dr hab. Marka Harata. Ta częśćobrad obejmowała dyskusję i omówienie przypadków chorobowych leczonych zachowawczo i operacyjnie (stereotaktycznymi palidotomiami); 
  • część druga poświęcona była leczeniu chorób układu nerwowego - dystonii ogniskowycn, spastyczności i migreny przewlekłej Toksyną Botulinową typu A. Tę część szkolenia poprowadził prof. dr hab. Jarosław Sławek.

 Przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-naukowych na terenie Oddziału Neurologii Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego w Bydgoszczy zwiększyło wiedzę merytoryczną personelu medycznego i zaproszonych uczestników oraz pozwoliło poprawić opiekę specjalistyczną na naszym oddziale.

Pomocne linki

POMOCNE LINKI

http://www.dystoniapolska.pl Strona związana z Polskim Stowarzyszeniem Osób Chorych na Dystonię powstało z inicjatywy ludzi, którzy podjęli chęć aktywnej działalności zmierzającej do popularyzacji wiedzy na temat dystonii i wzajemnej pomocy chorym na tę chorobę.

http://www.ptsr.org.pl/pl/ Strona związana z Polskim Stowarzyszeniem Stwardnienia Rozsianego.

http://mnd.pl/ Stowarzyszenie Dignitas Dolentium zajmuje się pomocą chorym na stwardnienie boczne zanikowe (SLA/MND). Jesteśmy organizacją utworzoną przez chorych i ich rodziny, których łączy chęć pomocy ludziom dotkniętym dramatem SLA.

http://www.fum.info.pl/home Fundacja Udaru Mózgu jest organizacją pozarządową w Polsce, której głównym celem jest wspieranie chorych po udarze, ich rodzin i opiekunów. Naszą misją są wszelkie działania edukacyjne w zakresie zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorych po udarze mózgu.

http://www.zawrotyglowy.medserwis.pl/ Zawroty głowy to dolegliwość która ze względu na swą dokuczliwość jest bardzo często przyczyną wizyt u lekarza. Diagnostyka przyczyn zawrotów głowy jest bardzo ważna ponieważ mogą być objawem różnorodnych poważnych chorób, ale nie zawsze tak się dzieje.

http://www.ptbg.pl/ Polskie Towarzystwo Bólów Głowy (PTBG) powołane zostało w 1988 roku z inicjatywy prof. dr hab. med. Antoniego Prusińskiego i wywodzi się z tradycji istniejącej od 1974 roku Sekcji Badań nad Migreną Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Towarzystwo zrzesza lekarzy różnych specjalności oraz psychologów zajmujących się bólami głowy.

Galeria zdjęć

Początek strony