wsm bydgoszcz wsparcie small

 

Szanowni Państwo!

Prosimy, jeżeli to możliwe, o wsparcie Szpitala w zakresie zapotrzebowania na środki do walki z koronawirusem. można również przekazywać wpłaty na wskazane konto bankowe. Każda pomoc będzie dla nas nieoceniona. Jednocześnie jeszcze raz dziękujemy za już okazaną pomoc wszystkim Darczyńcom. Każdego dnia jesteśmy zaskakiwani ilością osób zaangażowanych w jej organizację.

Dziękujemy!
... Tutaj znajduje się lista Darczyńców ...

----------------------------------------------------------

wsm bdg poloznictwo

 

Szanowni Państwo! Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. przywrócone zostają w Oddziale Położnictwa porody rodzinne z osobą towarzyszącą na zasadach określonych w zarządzeniu Dyrektora Naczelnego Szpitala. Pacjentki oraz osoby towarzyszące prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

I. Zasady uczestnictwa osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym (proszę nacisnąć, aby pobrać dokument -> ZASADY):

Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania zasad ustalonych przez Szpital.

W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zostanie poproszona o opuszczenie Szpitala.

 

II. Ankieta wstępnej kwalifikacji osoby towarzyszącej w porodzie rodzinnym - proszę nacisnąć -> ANKIETA

III. Stanowisko Konsultantów Krajowych w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii oraz Perinatologii w sprawie możliwości odbywania porodów rodzinnych w warunkach stanu epidemii COVID-19 w Polsce - proszę nacisnąć -> DOKUMENT

IV. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerami telefonu:

- Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć - 52 3709233

- Sekretariat Bloku Porodowego / Oddziału Położnictwa - 52 3709213

- Dyżurka Położnych - 52 3709211

----------------------------------------------------------
 INFORMACJA W ZAKRESIE OBECNEGO FUNKCJONOWANIA SZPITALA:

Informujemy, że z uwagi na możliwość rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19 Dyrekcja Szpitala wprowadziła następujące zmiany organizacyjne od dnia 16 marca 2020 r. :

- całkowity zakaz odwiedzin pacjentów

----------------------------------------------------------
Numery telefonów do poszczególnych komórek organizacyjnych:
- Ogólna Izba Przyjęć: 52 370 91 80, 52 370 91 81
- Anestezjologia i Intensywna Terapia: 52 370 92 62
- Chirurgia i Żywienie Kliniczne: 52 370 91 97
- Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć: 52 370 92 33
- Położnictwo: 52 370 92 13
- Ginekologia: 52 370 92 73
- Patologia Ciąży: 52 370 92 42
- Kardiologia: 52 370 93 00
- Choroby Wewnętrzne i Hepatologia: 52 370 93 24
- Neurologia: 52 370 92 95
- Noworodki i Intensywna Terapia: 52 370 92 13
- Centrum Rehabilitacji: 52 370 93 11
- Okulistyka: 52 370 93 35 lub 52 370 93 07

----------------------------------------------------------
- w poradniach specjalistycznych dodatkowo uruchomiona zostaje teleporada na następujących zasadach: Pacjentom będą udzielane teleporady przez telefon w godzinach pracy danej poradni, a także e-recepty oraz e-zwolnienia. W sytuacji, kiedy będzie to bezwzględnie konieczne Pacjent będzie przyjęty przez lekarza. Spis telefonów funkcjonujących od poniedziałku do piątku znajduje się poniżej: 

----------------------------------------------------------

Rejestracja: 52 370 93 30, 52 370 94 61:
Poradnia chirurgiczna - gabinet - 52 370 94 63
Poradnia neurologiczna - gabinet - 52 370 93 46
Poradnia urazowo - ortopedyczna - gabinet - 52 370 93 34

Rejestracja: 52 370 93 35, 52 370 93 40:
Poradnia okulistyczna - gabinet - 52 370 93 07
Poradnia urologiczna - gabinet - 52 370 93 45
Poradnia kardiologiczna - gabinet - 52 370 93 43
Poradnia gastroenterologiczna - gabinet - 52 370 95 01

Harmonogram pracy poradni znajduje się tutaj - proszę nacisnąć

----------------------------------------------------------

Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej ma dyżur w tym samym zakresie w dni powszednie w godzinach od: 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w niedzielę i święta przez całą dobę pod numerem telefonu: 695 283 999.

----------------------------------------------------------

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej: 52 370 93 61
Zakład Diagnostyki Obrazowej: 52 370 93 50
Zakład Gastroskopii Gastroenterologicznej: 52 370 93 35
Zakład Fizjoterapii: 52 370 93 55
Zakład Patomorfologii: 52 370 93 72

- odwołuje się udzielanie świadczeń w Oddziale Dziennym Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego i Poradni Stomatologicznej dla Dzieci i Dorosłych Specjalnej Troski;

- od 13.03.2020 r. wprowadzony zostaje bezwzględny zakaz wizyt przedstawicieli handlowych i medycznych oraz osób postronnych na teren Szpitala;

- osoby odbierające pacjentów, którzy nie mogą samodzielnie opuścić szpitala są zobowiązani do stosowania się do instrukcji zatrudnionego personelu.

 

 

wsm oip zewn

 

Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

świadczy usługi medyczne zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów,

zapewniając im i osobom odwiedzającym przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu.

 

„Leczymy na najwyższym poziomie, bezpiecznie i z sercem”.

 

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.