Zakresy świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 

Ogólna Izba Przyjęć

    świadczenia w zakresie wstępnej diagnostyki i terapii pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego bez względu na etiologie.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Prowadzenie procesu leczniczego u chorych w stanie krytycznie ciężkim w przebiegu niewydolności wielonarządowej w szczególności:

 •     intensywna diagnostyka i terapia chorych w stanach bezpośredniego zagrożenia życia,
 • działania resuscytacyjne w ostrych stanach zagrożenia życia,
 • monitorowanie funkcji życiowych przy pomocy nowoczesnej aparatury,
 • zabezpieczenie dostępu do układu żylnego - wkłucie centralne,
 • ocena wydolności oddechowej i udrażnianie dróg oddechowych,
 • hemodializę i hemodiafiltrację w ostrej niewydolności nerek,
 • terapię ostrych stanów zagrożenia życia - wstrząs, stan astmatyczny, obrzęk płuc, zaburzenia świadomości, stany drgawkowe, zaburzenia rytmu serca.

Oddział Chirurgii i Żywienia Klinicznego

 • operacje przepuklin brzusznych, pępkowych, udowych i pachwinowych z użyciem siatek syntetycznych – w tym zabiegi dużych i olbrzymich przepuklin brzusznych oraz operacje laparoskopowe przepuklin,
 • kompleksowa opieka nad chorymi wymagającymi leczenia żywieniowego: – prowadzimy leczenie żywieniowe w przypadkach wyniszczenia, przetok przewodu pokarmowego, zespołu krótkiego jelita; wytwarzanie dostępu do przewodu pokarmowego lub dostępu naczyniowego celem długoterminowego żywienia dojelitowego lub pozajelitowego, leczenie powikłań tego rodzaju żywienia,
 • chirurgia dróg żółciowych w tym operacje wycięcia pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową i klasyczną, operacje naprawcze dróg żółciowych po operacyjnych uszkodzeniach, operacje z powodu kamicy dróg żółciowych i innych schorzeń dróg żółciowych,
 • chirurgia wątroby: małe i średnie zabiegi resekcyjne wątroby z powodów nowotworowych
  i nienowotworowych,
 • chirurgia onkologiczna: leczenie operacyjne nowotworów jelita grubego, cienkiego; trzustki i żołądka, prowadzimy kompleksowe przygotowanie przedoperacyjne (z uwzględnieniem żywienia przedoperacyjnego) oraz leczenie pooperacyjne zgodne z nowoczesnymi zasadami ERAS,
 • operacje tarczycy: 
 • operacje proktologiczne: żylaków odbytu, szczeliny i przetok okołoodbytniczych, zatoki włosowej,
 • leczenie stopy cukrzycowej,
 • operacje żylaków kończyn dolnych,
 • tzw. „małe” operacje ortopedyczne: w zespołach cieśni nadgarstka, usuwanie ganglionów, korekcje wad nabytych i wrodzonych kości i ścięgien rak i stóp,
 • operacje tzw. przypadków ostrodyżurowych – przeprowadzamy wszystkie zabiegi z zakresu przypadków nagłych i pilnych np. w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego, uwięźnięciu przepukliny itp.

Pododdział Chorób Wewnętrznych


Działalność diagnostyczno-lecznicza obejmuje schorzenia internistyczne, a w szczególności:

 • diagnostykę i leczenie chorób nerek: w tym m.in. ostre uszkodzenie nerek, przewlekła choroba nerek,
 • zaburzenia wodno - elektrolitowe: w tym m.in.: odwodnienie, hipo-hiper kaliemia, hipo-hiper natremia, zaburzenia gospodarko wapniowo-fosforanowej,
 • choroby układu sercowo-naczyniowego: w tym m.in. nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, zaburzenia rytmu,
 • choroby metaboliczne: w tym m.in. cukrzyca, zaburzenia lipidowe, dna moczanowa, otyłość,
 • choroby wątroby: w tym m.in. marskość wątroby, toksyczne uszkodzenie wątroby,
 • choroby przewodu pokarmowego: tym m.in. choroba wrzodowa, zapalenie żołądka, przełyku, nieswoiste zapalenia jelit, nowotwory,
 • choroby układu oddechowego: tym m.in. zapalenie płuc, POChP, przewlekłe zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa,
 • choroby układu krwiotwórczego: w tym m. in. diagnostyka zaburzeń hematologicznych: niedokrwistość, poliglobulia,
 • zatrucia : lekami, substancjami chemicznymi, alkoholem.

Oddział Neurologii

Diagnostyka i leczenie:

 • chorób pozapiramidowych (choroba Parkinsona, spastyczność o różnej etiologii, dystonie ogniskowe); ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania toksyny botulinowej,
 • chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane),
 • zaburzeń krążenia mózgowego obejmującego poza centralnym układem nerwowym diagnostykę chorób narządu przedsionkowego (kompleksowa diagnostyka neurootolaryngologiczna),
 • bólów głowy z uwzględnieniem zastosowania toksyny botulinowej w migrenie przewlekłej.

Oddział Kardiologii

Leczenie:

 • ostrych zespołów wieńcowych prowadząc 24 godzinny ostry dyżur hemodynamiczny,
 • nadciśnienia tętniczego,
 • niewydolności serca,
 • wrodzonych i nabytych wad serca,
 • zaburzeń rytmu i przewodzenia.

W ramach działalności leczniczej oddziału prowadzona jest kompleksowa diagnostyka i terapia w zakresie kardiologii inwazyjnej:

 • zabiegi koronarografii i koronaroplastyka wieńcowa z użyciem stentów oraz nowoczesnych technik obrazowania tętnic wieńcowych metodami ultrasonograficznymi IVUS oraz funkcjonalnymi FFR,
 • nowoczesne leczenie świeżego zawału serca metodami kardiologii inwazyjnej w systemie całodobowego dyżuru hemodynamicznego,
 • implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiostymulatorów,
 • implantacja oraz kontrola i programowanie nowoczesnych kardiowerterów i defibrylatorów AICD.

W ramach leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego prowadzona jest kompleksowa diagnostyka nieinwazyjna:

 • Echo serca z badaniami transtorakalnymi i przeprzełykowymi
 • EKG metodą HOLTERA
 • Elektrokardiograficzne testy wysiłkowe
 • Testy pionizacyjne
 • Holter ciśnieniowy

Udzielane są ambulatoryjne porady kardiologiczne w ramach poradni kardiologicznej z niezbędną diagnostyka nieinwazyjną.

Centrum Rehabilitacji, w skład którego wchodzą: Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej i Neurologicznej - Oddział Dzienny Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego oraz Zakład Fizjoterapii

Zakres świadczeń.
Rehabilitacja neurologiczna:

 • Leczenie usprawniające pacjentów z uszkodzeniem układu nerwowego po przebytym udarze mózgu, urazie mózgu lub rdzenia kręgowego, uszkodzeniem układu nerwowego w następstwie chorób zapalnych.
  Rehabilitacja kardiologiczna:
 • Leczenie usprawniające pacjentów po zawale serca, operacjach kardiochirurgicznych, z niewydolnością serca.
  Rehabilitacja ambulatoryjna:
 • Leczenie usprawniające pacjentów ze schorzeniami układu ruchu, chorobą zwyrodnieniową stawów, zespołami bólowymi, po urazach i operacjach ortopedycznych.
  Rehabilitacja dzienna dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego:
 • Leczenie usprawniające dzieci z wadami wrodzonymi, nabytymi, wadami postawy, po przebytych urazach oraz ciężkich chorobach ogólnoustrojowych.

Klinika Medycyny Matczyno – Płodowej i Neonatologii

Oddział Kliniczny Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży świadczy pełen zakres usług z zakresu Położnictwa
i Ginekologii z wyłączeniem Ginekologii Onkologicznej.

Oddział Noworodków i Intensywnej Terapii

Oddział Neonatologiczny z III stopniem referencyjności. Przebywają tu dzieci wymagające diagnostyki i terapii
z porodów przedwczesnych i noworodki urodzone o czasie z chorobami wrodzonymi. Zakres świadczeń:

 • opieka nad noworodkiem zdrowym,
 • nauka i wspieranie karmienia naturalnego – porady laktacyjne,
 • dalsza opieka nad noworodkiem w poradni noworodkowej oraz laktacyjnej,
 • diagnostyka i leczenie noworodków matek z cukrzycą ciężarnych,
 • intensywny nadzór i leczenie krążeniowo-oddechowe ciężko chorych noworodków,
 • nieinwazyjne wspomaganie oddechu,
 • diagnostyka i leczenie zaburzeń oddychania u noworodków,
 • leczenie noworodków z małą masą ciała i urodzonych przedwcześnie,
 • diagnostyka ultrasonograficzna wad, włącznie ze skriningiem echokardiograficznym serca,
 • leczenie nowrodków z wadami wrodzonymi we współpracy z Kliniką Chirurgii Dziecięcej CMUMK,
 • diagnostyka i leczenie ciężkich zakażeń wrodzonych,
 • diagnostyka zaburzeń metabolicznych,
 • diagnostyka i leczenie żółtaczek noworodkowych,
 • rehabilitacja noworodków ze szkoleniem rodziców oraz porady neurologopedy.

Zakład Endoskopii

Wykonujemy pełen zakres  endoskopowych badań diagnostycznych tj.

 • ezofagogastrofiberoskopię,
 • fiberokolonoskopię,
 • pobieramy wycinki,
 • makrobiopsję do badania mikroskopowego z podejrzanych zmian.

Ponadto wykonujemy szeroki wachlarz zabiegów endoskopowych ( w ramach hospitalizacji pacjentów na oddziałach szpitalnych ) tzw.

 • endoterapię: opaskujemy żylaki przełyku-EVL,
 • poszerzamy zwężenia w przewodzie pokarmowym,
 • balonujemy achalazję,
 • tamujemy krwawienia z przewodu pokarmowego,
 • usuwamy ciała obce,
 • zakładamy sondy żywieniowe,
 • przezskórną gastrostomię endoskopową,
 • zakładamy balony żołądkowe BIB u osób z patologiczną otyłością,
 • polipektomię endoskopową polipów przewodu pokarmowego.

W trakcie ECPW -endoskopowej cholangiopankreatografii wstecznej wykonywanej w pracowni RTG - nacinamy brodawkę Vatera,

 • wykonujemy sfinkterotomię trzustkową i żółciową,
 • kontrastujemy drogi żółciowe i przewody trzustkowe,
 • kruszymy i usuwamy złogi z przewodów żółciowych,
 • pobieramy biopsje szczoteczkowe ze zwężeń,
 • protezujemy zwężenia dróg żółciowych i trzustkowych: czasowo protezami plastikowymi i definitywnie protezami metalowymi samorozprężalnymi,
 • wykonujemy gastropseudocystostomię -drenaż wewnętrzny torbieli zapalnych trzustki,
 • wycinamy brodawkę Vatera zmienioną guzowato
 • wykonujemy ampulektomię.

Zakład Patomorfologii

 • badania histopatologiczne materiału biopsyjnego i pooperacyjnego,
 • badania śródoperacyjne,
 • biopsja cienkoigłowa (BAC) pod kontrolą USG (tarczyca, sutek, ślinianki i inne zmiany podskórne),
 • badania cytologii ginekologicznej oraz płynów z jam ciała,
 • badania autopsyjne (Prosektorium).

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 • badania rentgenodiagnostyczne – rentgenodiagnostyka konwencjonalna, badania kontrastowe
  oraz skopia narządów wewnętrznych,
 • tomografia komputerowa – w tym badanie tętnic wieńcowych,
 • badania ultrasonograficzne – ultrasonografia konwencjonalna, badania ortopedyczne, badania dopplerowskie naczyń, biopsje pod kontrolą USG.

Zakład Bakteriologii

Lp. nazwa badania

 • POKRW    Posiew  krwi tlenowo
 • POKRW    posiew krwi beztlenowo
 • POMO    posiew moczu
 • POPOCH posiew wydzieliny z pochwy
 • POPLW    posiew plwociny
 • POGAR    posiew wymazu z gardła
 • PONOS    posiew wymazu z nosa
 • PORAN    posiew wymazu z rany
 • POKAŁ    posiew kału
 • POODB    posiew wymazu z odbytu
 • POUCH    posiew wymazu z ucha
 • POGBS    badanie przesiewowe GBS
 • POPMR    posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
 • POBAL    posiew BAL
 • POJOP    posiew płynu z jamy opłucnej
 • POJAB    posiew płynu z jamy brzusznej tlenowo
 • POJAB    posiew płynu z jamy brzusznej beztlenowo
 • POOKO    posiew wymazu z oka
 • POSKÓ    posiew ze skóry
 • POCEW    posiew  cewnika, drenu
 • POJOTR posiew z jamy otrzewnej tlenowo
 • POJOTR posiew z jamy otrzewnej beztlenowo
 • PONAS    posiew nasienia
 • POMLE    posiew mleka kobiecego
 • POŻÓŁ    posiew żółci A
 • POSZMA posiew wymazu z szyjki macicy
 • POGRBA posiew wymazu z gruczołu Bartholina
 • PONAP    posiew wymazu z napletka
 • ANTYB    lekooporność(antybiogram)
 • POSANI    posiew sanitarny
 • STCZYS ocena flory bakteryjnej pochwy mikroskopem świetlnym
 • POINNE    posiewy inne

Laboratorium wykonuje szeroki panel badania z zakresu

 • hematologii i koagulologii
 • analityki ogólej
 • biochemii klinicznej
 • immunochemii
 • badania prenatalne na potrzeby szpitalnej Poradni Genetycznej.
 • Badania wykonujemy z materiałów dostarczonych do laboratorium:

  • z oddziałów i poradni szpitalnych,
  • od zleceniodawców związanych ze szpitalem umową,
  • od indywidualnych pacjentów (odpłatnie).
  Początek strony