Zakresy świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia:

 

Leczenie Szpitalne

 

Anestezjologia i Intensywna Terapia
Chirurgia Ogólna
Choroby Wewnętrzne
Kardiologia
Neonatologia
Neurologia
Położnictwo, Ginekologia i Patologia Ciąży
Okulistyka - Hospitalizacja Planowa
Świadczenia w Izbie Przyjęć

 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradniach

 

Alergologicznej
Chirurgii Ogólnej
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
Gastroenterologicznej
Ginekologiczno-Położniczej
Kardiologicznej
Logopedycznej
Neonatologicznej
Neurologicznej
Okulistycznej
Otolaryngologicznej
Rehabilitacyjnej
Urologicznej

 

Ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne

 

Badania Echokardiograficzne Płodu
Badania Tomografii Komputerowej
Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia
Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia

 

Rehabilitacja Lecznicza

 

Rehabilitacja Neurologiczna
Fizjoterapeutyczne Zabiegi Ambulatoryjne
Lekarska Ambulatoryjna Opieka Rehabilitacyjna

 

Leczenie Stomatologiczne

 

Stomatologiczne leczenie osób upośledzonych umysłowo w stopniu znacznym i głębokim w znieczuleniu ogólnym

 

Początek strony