Akredyt miniCertyfikat Akredytacyjny

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia

Oferta pracy

Szpital Miejski zatrudni: lekarzy i pielęgniarki.

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy,
że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
uzyskał pozytywną decyzję o utrzymaniu ważności certyfikacji Systemu Zarządzania potwierdzającą jego zgodność z wymaganiami normy

ISO 9001:2008.

Rozstrzygnięcie podjęto w oparciu o wyniki auditu przeprowadzonego
w dniu12 lutego 2017r., przez auditorów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

 

 

 

Program badań prenatalnych

Jesteśmy jedną z niewielu placówek w regionie, wykonujących badania prenatalne u kobiet w ciąży.

Szkoła rodzenia

Zapraszamy Rodziców do Szkoły Rodzenia przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim.

Program leczenia pompami insulinowymi kobiet w ciąży.

Ciężarnym z cukrzycą bezpłatnie wypożyczamy pompy insulinowe!

Początek strony