Akredyt miniCertyfikat Akredytacyjny

Przyznanie certyfikatu akredytacyjnego przez Ministra Zdrowia

Niszczenie dokumentacji

medycznej z lat 1996-1998r.

Sprzedaż ambulansu

marki Mercedes-Benz 213 Sprinter CDI E3 2,8t.

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy wdrożył  Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:  System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymogami norm:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PN – N 18001:2004

Zakres certyfikacji :

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LECZENIA, REHABILITACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Certyfikat przyznano w oparciu o wyniki auditu przeprowadzonego w dniach:
5,15,16 marca 2018r., przez auditorów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

Uroczystego wręczenia certyfikatu na ręce Pani Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy Anny Lewandowskiej  dokonał Pan Krzysztof Brokowski.

 

   

Program badań prenatalnych

Jesteśmy jedną z niewielu placówek w regionie, wykonujących badania prenatalne u kobiet w ciąży.

Szkoła rodzenia

Zapraszamy Rodziców do Szkoły Rodzenia przy Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim.

Program leczenia pompami insulinowymi kobiet w ciąży.

Ciężarnym z cukrzycą bezpłatnie wypożyczamy pompy insulinowe!

Początek strony