wjwoz nagrody th

 

Z przyjemnością informujemy o przyznaniu naszemu Szpitalowi Certyfikatu "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia" za rok 2022.

Kapituła 8. edycji Konkursu brała pod uwagę indywidualne działania podjęte przez naszą jednostkę, które przyczyniły się do podniesienia jakości w relacjach z Pacjentami, a także nowe świadczenia i usługi posiadające cechy innowacyjne. Zgłoszeniu podlegała również jakość organizacji pracy podczas trwania epidemii Covid-19 (w zakresie stworzenia nowych procedur oraz organizacji oddziałów).

Początek strony