Szanowni Pacjenci!

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej Pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

w okresie 2002 roku na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji oraz sposobu jej przetwarzania

z dnia 6 kwietnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 666).

informujemy, że w okresie do 31 marca 2023 roku istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

 

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

1. Pacjent

2. Jego Przedstawiciel ustawowy

3. osoba pisemnie upoważniona przez Pacjenta

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 52/3709164

Początek strony