W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej Pacjentów,
którym udzielono świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. drEmila Warmińskiego
w Bydgoszczy w okresie 1994 – 1996 na mocy

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA

z dnia 9 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

informujemy, że w okresie do dnia 31 marca 2017 roku istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.
Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent,
  • jego przedstawiciel ustawowy,
  • osoba pisemnie upoważniona przez Pacjenta.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu – (52) 37-09-164.

Początek strony