Z okazji

Krajowego Dnia Położnych oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek

12 maja 2017 roku, po raz pierwszy, wręczono wyróżnienia

„Złoty Czepek”

Kryterium przyznania tytułu przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych
w Bydgoszczy
stanowiły między innymi szczególne zasługi w pracy na rzecz Pacjenta.

Wśród Laureatek znalazły się pielęgniarki i położne Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy:

- Pani Bożena Wszoła mgr pielęgniarstwa, mgr socjologii zatrudniona na Oddziale Neurologii,

związana z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy od 21 lat,

- Pani Dorota Olszewska mgr położnictwa zatrudniona na Oddziale Położnictwa,

związana z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy od 24 lat.

Przyznanie wyróżnienia po raz kolejny potwierdziły bardzo wysoki poziom usług, profesjonalizm i wyjątkowość naszej palcówki.

 

 

Początek strony