Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy,
że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy
uzyskał pozytywną decyzję o utrzymaniu ważności certyfikacji Systemu Zarządzania potwierdzającą jego zgodność z wymaganiami normy

ISO 9001:2008.

Rozstrzygnięcie podjęto w oparciu o wyniki auditu przeprowadzonego
w dniu12 lutego 2017r., przez auditorów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

 

 

 

Początek strony