Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

zatrudni:

 -  lekarza anestezjologa  w Oddziale Anestezjologii  i Intensywnej Terapii

oraz w ramach dyżurów

 -  lekarza rehabilitacji medycznej w Centrum Rehabilitacji

 - pielęgniarki do Zakładu Endoskopii.

Informacji udziela dział Służb Pracowniczych: tel. 52 370-91-23

Początek strony