Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy wdrożył  Zintegrowany System Zarządzania obejmujący:  System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wymogami norm:

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PN – N 18001:2004

Zakres certyfikacji :

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LECZENIA, REHABILITACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Certyfikat przyznano w oparciu o wyniki auditu przeprowadzonego w dniach:
5,15,16 marca 2018r., przez auditorów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

Uroczystego wręczenia certyfikatu na ręce Pani Dyrektor Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy Anny Lewandowskiej  dokonał Pan Krzysztof Brokowski.

 

   

Początek strony