28.09.2018

Uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie Projektów Współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Projekt "Poprawa dostępności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawala serca".

Początek strony