W dniu 16 października 2018 r.

na terenie Szpitala odbyła się konferencja prasowa, w której uczestniczyli

 Wiceprezydent Iwona Waszkiewicz oraz Wicemarszałek Zbigniew Ostrowski

jak również zarząd Szpitala, informująca o nowej inwestycji placówki jaką jest rozbudowa Centrum Rehabilitacji.

 

Rozbudowa przewiduje dostosowanie pomieszczeń jednego z budynków Szpitala

dla utworzenia nowej Pracowni Hemodynamiki oraz rozbudowę infrastruktury na potrzeby Centrum Rehabilitacji

w ramach którego działać będzie Zakład Fizjoterapii, Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej oraz Oddział Rehabilitacji Neurologicznej.

Przewidziano również dokonanie zakupu angiografu oraz sprzętu diagnostyczno-terapeutycznego,

modernizację dróg dojazdowych przejść utwardzonych, a także inne prace związane z zagospodarowaniem terenu.

 

W wyniku realizacji tej inwestycji zwiększona zostanie ilość łóżek szpitalnych w Centrum Rehabilitacji.

Podjęte przez Szpital działania zwiększą dostęp do świadczeń zdrowotnych

w zakresie kardiologii inwazyjnej oraz rehabilitacji kardiologicznej. Możliwość korzystania

z nowoczesnego sprzętu (angiografu) pozwoli na realizację świadczeń zgodnie z aktualnymi standardami medycznymi.

Co więcej, wpłynie na podniesienie liczby wykonywanych badań diagnostycznych i leczniczych.

Poprawi również poziom bezpieczeństwa pacjentów z uwagi na redukcję dawki promieniowania jonizującego.

Oddziały działające w ramach Centrum Rehabilitacji umożliwią rehabilitację kardiologiczną każdemu pacjentowi leczonemu

z powodu zawału serca w szpitalnym Oddziale Kardiologicznym, zgodnie z wprowadzonymi zmianami w obszarze

świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

oraz rehabilitacji leczniczej, które wprowadziły do tzw. koszyka nowe świadczenie - opiekę kompleksową po zawale serca.

 

Początek strony