23.04.2019

Szanowni Państwo

uprzejmie informujemy, że

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

utrzymał ważność certyfikacji potwierdzającej zgodność 

  Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymogami norm:

 System Zarządzania Jakością, System Zarządzania Środowiskowego

 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PN – N 18001:2004

Zakres certyfikacji obejmuje :

UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I SZPITALNYCH

W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LECZENIA,

REHABILITACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

Certyfikat przyznano w oparciu o wyniki auditu przeprowadzonego w dniach:
14,15 marca 2019r., przez auditorów Biura Certyfikacji Systemów Zarządzania PRS S.A.

Początek strony