23.05.2019

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

bierze udział w ogólnopolskiej akcji pod nazwą

 „Krajowy Tydzień Wspierania Karmienia Naturalnego” 

organizowanej przez Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Dnia 27-05-2019 o godz. 11:30

w Budynku Szkoły Rodzenia

odbędzie się szkolenie dla kobiet ciężarnych na temat karmienia piersią.

 pt."Pokarm matki jest OK"

Serdecznie zapraszamy

Początek strony