22.01.2020

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej Pacjentów,

którym udzielono świadczeń zdrowotnych

w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. Emila Warmińskiego w Bydgoszczy

w latach 1997-1999 na mocy

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE RODZAJÓW, ZAKRESU I WZORÓW DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ PRZETWARZANIA

z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069)

informujemy, że w okresie do 30 kwietnia 2020 roku istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

  • pacjent
  •  jego przedstawiciel ustawowy,
  •  osoba pisemnie upoważniona przez Pacjenta.

                                                                             

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu - (52) 37-09-164.

Początek strony