Blok Operacyjny

p.o. Kierownika lek. Przemysław Słomkowski

Pielęgniarka koordynująca mgr Alicja Mikołajewska

Początek strony