Bydgoszcz, 17 marca 2023 roku    

KON-4/2023

  

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

 Dotyczy konkursu nr KON-4/2023 na udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne, prowadzonego na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).

Działając na podstawie pkt VI. ogłoszenia o konkursie,  udzielający zamówienie informuje, że termin składania ofert został przedłużony do dnia 29 marca 2023r.

                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dyrektor         

Początek strony