Bydgoszcz,  28 lutego 2020 roku        

KON-3/2020

  

 

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia ofert

 
Dotyczy konkursu nr KON-3/2020 na udzielanie zamówień na świadczenia zdrowotne, prowadzonego na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654).
Działając na podstawie pkt VI. ogłoszenia o konkursie, udzielający zamówienia informuje, że termin ogłoszenia rozstrzygnięcia został przedłużony i zostanie podany najpóźniej do dnia 27 marca 2020 r.

                                                            

                                                                                                           Dyrektor

Początek strony