OGŁOSZENIE NR 34/2020 O NABORZE

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego
85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19

poszukuje pracownika na stanowisko: specjalista ds. technicznych

 

Wymiar etatu:   pełen etat.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe, techniczne, preferowane: z zakresu budownictwa, eletryczne, energetyczne),
 • Praktyczna znajomość programów typu CAD do projektowania 2D,
 • Znajomość zagadnień związanych z prawem budowalnym i prawem zamówień publicznych
 • Dobra obsługa komputera w tym biegła w MS Office
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów inwestorskich
 • Doświadczenie zawodowe związane z projektowaniem, przygotowaniem, realizacją i nadzorem inwestycji, remontów, przeglądów
 • Mile widziane uprawnienia dozorowe,
 • Umiejętność pracy w zespole,
 • Dyspozycyjność, samodzielność.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny oraz CV, w którym prosimy o zamieszczenie klauzuli o treści: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1000)
 • Dodatkowe oświadczenie wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na wykorzystanie przesłanych dokumentów w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez WSM w przyszłości,
 • Kserokopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
 • Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie o niekaralności.
Zadania:
 • Nadzór nad eksploatacją, utrzymaniem i konserwacją infrastruktury technicznej w tym podlegającej dozorowi UDT,
 • Prowadzenie ewidencji zużycia energii, gazu, prądu, gazów medycznych,
 • Realizacja zadań w zakresie utrzymania ruchu,
 • Uczestnictwo w opracowaniu planów inwestycyjnych i remontów,
 • Sporządzanie szacunkowych kosztorysów planowanych robót,
 • Przygotowanie i opracowanie materiałów wstępnych do wniosków dotyczących pozyskiwania środków unijnych,
 • Przygotowanie i opracowanie opisów przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych dla planowanych inwestycji robót, przeglądów, itp.
 • Udział w pracach komisji przetargowych,
 • Nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez pracowników technicznych oraz wykonawców zewnętrznych,
 • Rozliczanie umów z wykonawcami, podwykonawcami usług i robót budowlanych,
 • Prowadzenie książek obiektów budowlanych oraz nadzór nad wykonywaniem przeglądów i pomiarów,
 • Prowadzenie korespondencji,
 • Inne czynności administracyjne w ramach kompetencji działu.
Miejsce składania dokumentów:

  Na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do kancelarii szpitala lub pocztą na adres szpitala, 85-826 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 19 z dopiskiem „Oferta pracy – specjalista ds. technicznych”

Dodatkowe informacje

 Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w procesie rekrutacji znajduje się na stronie www.szpital.bydgoszcz.pl w zakładce: dane osobowe

Termin, do którego należy składać dokumenty: 25 września 2020 r.

Bydgoszcz, dnia 14 września 2020r.

Początek strony