Oddział Dzienny Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego

 

lek. med. Anna Baranowska - Zielińska - specjalista neurologii dziecięcej

 

1. Aleksandra Białkowska - mgr fizjoterapii

2. Małgorzata Selke - Cebula - mgr fizjoterapii

 

Telefony:
Poradnia logopedyczna  52 37-09-451

   
   
   
   
   
Początek strony