oddział covid 19 17112021

 

odwiedziny pacjentow wsm bdg

info ogolne

 

wsm bdg kadry3a

 

Szanowni Pacjenci oraz Ich Rodziny!
Informujemy, że dokumentacja medyczna przechowywana jest przez okres 20 lat. Dokumentację medyczną w przypadkach zgonów na skutek udziału osób trzecich przechowywuje się przez okres 30 lat. Po w/w czasie dokumentacja jest niszczona w sposób uniemożliwiający jej odtworzenie. Do tego czasu dokumentację może odebrać Pacjent, Jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez Niego upoważniona.

 

wsm bydgoszcz wsparcie small

 

Szanowni Państwo!

Prosimy, jeżeli to możliwe, o wsparcie Szpitala w zakresie zapotrzebowania na środki do walki z koronawirusem. można również przekazywać wpłaty na wskazane konto bankowe. Każda pomoc będzie dla nas nieoceniona. Jednocześnie jeszcze raz dziękujemy za już okazaną pomoc wszystkim Darczyńcom.
Każdego dnia jesteśmy zaskakiwani ilością osób zaangażowanych w jej organizację.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

wsm oip zewn

 

Szpital Miejski im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy

świadczy usługi medyczne zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi i oczekiwaniami pacjentów,

zapewniając im i osobom odwiedzającym przyjazne oraz bezpieczne warunki pobytu.

 

„Leczymy na najwyższym poziomie, bezpiecznie i z sercem”.

 

Serdecznie zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą. 

Początek strony