ZAKŁAD HEMODYNAMIKI

Zakład Hemodynamiki w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim w Bydgoszczy wykonuje planowe zabiegi angioplastyki wieńcowej oraz pełni 24-godzinny ostry dyżur hemodynamiczny, w czasie którego leczeni są pacjenci z ostrymi zespołami wieńcowymi (dusznica bolesna niestabilna, zawały serca z uniesieniem i bez uniesienia odcinka ST).

zakl hemod 001     zakl hemod 002

 

zakl hemod 003     zakl hemod 004

 

 

Niektórzy pacjenci, z zaawansowaną wielonaczyniową chorobą wieńcową, współistniejącymi wadami zastawek serca czy aorty, wymagają leczenia operacyjnego. Współpracujemy z ośrodkami kardiochirurgicznymi w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. Jurasza oraz 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy. W naszej placówce odsetek pacjentów kierowanych na leczenie kardiochirurgiczne w 2014r. wyniósł 15%.

 

Pacjenci, leczeni w Zakładzie Hemodynamiki w dalszym etapie przechodzą pod opiekę Poradni Kardiologicznej, która zapewnia stałą i regularną opiekę kardiologiczną.

 

Gorąco zapraszamy wszystkie szpitale i poradnie, w których leczą się pacjenci z chorobą niedokrwienną serca, do współpracy w celu wczesnego diagnozowania i leczenia inwazyjnego.

Początek strony