e zdrowie

 

 

 

 

Nazwa projektu lub programu
Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej-II etap realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko -Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Cyfrowy Region, Działanie 2.1 Wysoka  dostępnośc i jakość e-usług publicznych

Dokumenty postępowania znajdują się pod adresem :

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/ad12b869-6af8-4539-b55a-464a0f448aa1

Początek strony