EFRR 1

DZP-270-41-2020 Dostawa respiratorów stacjonarnych dla dzieci i dorosłych - 10 sztuk

 Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

UWAGA! Dokumenty postępowania znajdują się na stronie:

 https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/a084d1fd-7e92-448d-b7ea-b3f6127215d0

Początek strony