EFRR 1

 

DZP-270-44-2020 Dostawa pomp infuzyjnych - 60 sztuk

 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19".

Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020.

UWAGA! Dokumenty postępowania znajdują się na stronie:

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/5331ed50-31ac-4843-b19e-f80cb2711c13

Początek strony