e zdrowie

"Doposażenie Szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem ,przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19" - Zakup wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego(90%) oraz z Budżetu Państwa (10%) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/af5881a3-3fed-469d-af1c-1ec3ef0c43eb

Początek strony