e zdrowie

 

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/fb1e5df3-a7b3-4e35-bcd8-ec890d17afb8

Początek strony