Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.e zdrowie

Załączone pliki:
Download this file (Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf)Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf2021-02-09
Początek strony