e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie :

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/1eec6bd7-0e4c-40aa-b98b-5df340f03f30

Początek strony