e zdrowie

 Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014- 2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/3a1c61fc-7b2c-48b8-a489-642b816c379f

Początek strony