e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usługpublicznych.

 

Dokumenty postępowania znjadują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/2ccc8a96-a8b2-42a0-8e26-c6e8157e04bd

 

Początek strony