e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej
dokumengtacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRRw ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

 

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/391376ea-de8c-4de2-b7f1-13676732bdab

Początek strony