Dokumenty postepowania znajdują się na stronie :
 

 

Projekt pn. "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej
dokumengtacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRRw ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych.

e zdrowie

Początek strony