e zdrowie

 Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usługpublicznych.

 

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie:https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6fa62eda-0862-4f3f-9e7d-15a720b9a2cd

 

 

Początek strony