e zdrowie

Projekt pn. "Budowa kujawsko - pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - etap II" współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2 Cyfrowy region Działanie 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usługpublicznych.

 

Dokumenty postępowania znajdują sie na stronie :https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/d976f1d2-a155-45d2-ade5-aec0c0c6c7f9

Początek strony