logo

Dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-240/18
dla Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w infrastrukturę sal operacyjnych lub oddziałów Intensywnej Terapii – szpitale powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie : https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/960f2458-4245-4c85-93e4-3ed78187ed2a

 

UWAGA ! Termin otwarcia przesunięty na 31.05.2023 r.

Początek strony