logo

 

Nazwa projektu lub programu
RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "Doposażenie
w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy" nr naboru RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23

Dokumenty postępowania znajdują się na stronie :

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/cb640c93-a172-42ca-a160-1b1f2897ad28

Początek strony