logo

 

Nazwa projektu lub programu
RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 projekt pn. "Doposażenie
w sprzęt medyczny Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Patologii Ciąży Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E.Warmińskiego w Bydgoszczy" nr naboru RPKP.06.01.01-IZ.00-04-438/23

 

Dokumentacja postępowania znajduje się na stronie: https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/6798f70c-e4eb-4fa4-a58f-d90d5b4bc59a

Początek strony