UWAGA! Termin składania ofert upływa w dniu 11.01.2018 r godz.09:00

UWAGA! Termin składania ofert przesunięto na dzień 25.01.2019 r godz.09:00

DZP-270-73-2018  Dostawa środków do dezynfekcji powierzchni i narzędzi

Załączone pliki:
Download this file (ogłoszenie o zamówieniu.pdf)ogłoszenie o zamówieniu.pdf2018-12-31
Download this file (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf2018-12-31
Download this file (Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc)Zał. nr 1 - Formularz oferty.doc2018-12-31
Download this file (Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy.xls)Zał. nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy.xls2018-12-31
Download this file (Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc)Zał. nr 3 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału.doc2018-12-31
Download this file (Zał nr 4 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc)Zał nr 4 - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc2018-12-31
Download this file (Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc)Zał. nr 5 - Istotne postanowienia umowy.doc2018-12-31
Download this file (Zał.nr 5A - Umowa użyczenia (wzór).doc)Zał.nr 5A - Umowa użyczenia (wzór).doc2018-12-31
Download this file (Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot zamówienia).doc)Zał. nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy (przedmiot zamówienia).doc2018-12-31
Download this file (Zał. nr 7 - Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych.doc)Zał. nr 7 - Zasady Środowiskowe dla Firm Zewnętrznych.doc2018-12-31
Download this file (Odpowiedź nr 1 na zapytania w sprawie SIWZ.pdf)Odpowiedź nr 1 na zapytania w sprawie SIWZ.pdf2019-01-07
Download this file (powiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf)powiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf2019-01-08
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf2019-01-08
Download this file (Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ.pdf)Odpowiedź nr 2 na zapytania w sprawie SIWZ.pdf2019-01-11
Download this file (MODYFIKACJA - Zał. nr 2 do SIWZ.xls)MODYFIKACJA - Zał. nr 2 do SIWZ.xls2019-01-11
Download this file (Powiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf)Powiadomienie o zmianach w SIWZ.pdf2019-01-11
Download this file (MODYFIKACJA - Zał. nr 1.doc)MODYFIKACJA - Zał. nr 1.doc2019-01-11
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II.pdf2019-01-11
Download this file (Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.pdf)Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert II.pdf2019-01-15
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf2019-01-15
Download this file (KOREKTA ODPOWIEDZI nr 2 NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ.pdf)KOREKTA ODPOWIEDZI nr 2 NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ.pdf2019-01-22
Download this file (Powiadomienie nr 2 o zmianach w SIWZ.pdf)Powiadomienie nr 2 o zmianach w SIWZ.pdf2019-01-22
Download this file (MODYFIKACJA nr 2 - Zał. nr 2 do SIWZ.xls)MODYFIKACJA nr 2 - Zał. nr 2 do SIWZ.xls2019-01-22
Download this file (ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf)ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf2019-01-23
Download this file (informacja z otwarcia ofert.pdf)informacja z otwarcia ofert.pdf2019-01-25
Download this file (Informacja z otwarcia ofert dodatkowych_gr.14.pdf)Informacja z otwarcia ofert dodatkowych_gr.14.pdf2019-02-06
Download this file (zawiadomienie o odrzuceniu oferty_Tuttomed_gr.10.pdf)zawiadomienie o odrzuceniu oferty_Tuttomed_gr.10.pdf2019-02-11
Download this file (Powiadomienie o odrzuceniu oferty Biachem w zadaniu nr 4.pdf)Powiadomienie o odrzuceniu oferty Biachem w zadaniu nr 4.pdf2019-02-19
Download this file (zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_gr.1 i 3.pdf)zawiadomienie o unieważnieniu postępowania_gr.1 i 3.pdf2019-02-19
Download this file (zawiadomienie o odrzuceniu oferty_Biachem_gr.12.pdf)zawiadomienie o odrzuceniu oferty_Biachem_gr.12.pdf2019-02-20
Download this file (zawiadomienie o odrzuceniu oferty_Biachem_gr.13.pdf)zawiadomienie o odrzuceniu oferty_Biachem_gr.13.pdf2019-02-20
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty gr.4-7, 9, 11-12, 14.pdf)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty gr.4-7, 9, 11-12, 14.pdf2019-03-26
Download this file (Powiadomienie o unieważnieniu zadań gr.2, 10 i 13.pdf)Powiadomienie o unieważnieniu zadań gr.2, 10 i 13.pdf2019-03-26
Download this file (Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty gr.8.pdf)Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty gr.8.pdf2019-04-03
Download this file (ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf)ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf2019-04-09
Początek strony